"Hristos împărtăşit copiilor"

          Parohia Ortodoxă „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” şi Parohia Ortodoxă „Înălţarea Domnului” din Tg. Lăpuş  începând de sâmbătă, 29 noiembrie 2008 va începe un program de catehizare pentru copii intitulat „Hristos împărtăşit copiilor” ( adică un program de transmitere şi aprofundare a învăţăturii noastre de credinţe ), fiind astfel în rândul celorlalte Biserici Ortodoxe care au de mai mulţi ani un program de catehizare.                 
          Acesta este o şansă pentru Biserică să lucreze cu cele „două mâini” ale sale sau să respire cu cei „doi plămâni”:  ora de cateheză din biserică şi  ora de religie din şcolile publice.
       Ora de catehizare vine să completeze şi să desăvârşească educaţia creştină pe care părinţii se străduiesc să o insufle copiilor în calitate de buni creştini ai bisericii noastre şi pe care dascălii de religie au încercat şi încearcă să o cizeleze.
       Ora de catehizare are posibilitatea de a împlini formarea religioasă din cadrul privat al familiei şi pe cea a învăţământul public, fiind capabilă să ofere copiilor o autentică edificare spirituală, o trăire aparte creată de atmosfera bisericească şi de întâlnirea cu părintele spiritual al comunităţii.
 

       Permiţând şi îndrumând copiii spre Biserică ne facem împlinitori ai poruncii Domnului nostru Iisus Hristos care a zis: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu” ( Evanghelia după Marcu 10,14 ). 
       De asemenea le dăm şansa să frecventeze un mediu benefic care să le cultive respectul pentru Dumnezeu, pentru Biserică şi nu în ultimul rând pentru părinţii.

       Programul de cateheză  cuprinde: 
                       prezentări şi explicări ale faptelor şi cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos;
                       învăţarea unor cântări specifice Bisericii noastre ( colinde, cântări din cadrul Sf. Liturghii ); 
                       prezentarea şi familiarizarea cu biserica ( Casa lui Dumnezeu, locul de rugăciune );
                        vizionarea unor filme cu conţinut religios, etc.

       Durata programului7 luni
       Locul de întâlnireBiserica Ortodoxă „Sf. Arh.Mihail şi Gavril” Tg. Lăpuş               
                                                                        ( biserica din centru )
       Ziua de întâlniresâmbăta ( din două în două săptămâni )
       Ora de întâlnire10.00 ( clasa a V-a ) şi  11.00 ( clasa a IV-a )

Ora de cateheză şi Ora de religie
       
           Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în şedinţa sa din 8 – 9 iulie 2008 înfiinţarea la nivelul Patriarhiei Române, în cadrul Sectorului teologic-educaţional, a Biroului pentru catehizarea tineretului în vederea dezvoltării proiectului catehetic Hristos împărtăşit copiilor”  urmând ca până la 1 septembrie 2008 să fie creată aceeaşi structură la nivelul fiecărei eparhii şi protopopiat, iar de la 1 decembrie 2008 să fie demarat proiectul în fiecare parohie. De asemenea în aceeaşi şedinţă s-a aprobat curriculum biblic „Hristos împărtăşit copiilor” ca suport de curs pentru catehizarea tinerilor în parohie.
       La nivelul episcopiei noastre persoana desemnată să coordoneze Biroul pentru catehizarea tineretului, în calitate de inspector eparhial pentru cateheză, este Pr. Florin Stan ( Parohia Ortodoxă „Înălţarea Domnului” Tg. Lăpuş ). 
       Cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Iustin Sigheteanul, în episcopia noastră au avut loc în perioada 16 septembrie – 23 octombrie 2008, întâlniri cu toţi preoţii din episcopie în vederea informării în legătură cu hotărârea Sf. Sinod şi a prezentării proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.
       În perioada 10 – 12 noiembrie în episcopia noastră a fost prezent Pr. Dr. Constantin Naclad, inspector patriarhal în cadrul Biroului de catehizare. Dânsul a prezentat tuturor preoţilor din eparhia naostră, prezenţi la întălnirile de la Baia Mare, Tg. Lăpuş şi Satu Mare, detaliile implementării proiectului catehetic şi căteva elemente de curriculum şi metodologie.
       
       Iniţiativa Sf.Sinod se circumscrie dorinţei de revigorare a învăţământului catehetic parohial. Învăţământul catehetic, alături de cel omiletic, este parte integrantă a dimensiunii învăţătoreşti a preotului, iar condiţiile religioase contemporane reclamă revigorarea acestuia, mai ales în rândul tinerilor.
Înainte de a fi o obligaţie a profesorului de religie el este o obligaţie a fiecărui preot în virtutea slujirilor încredinţate prin hirotonire (învăţătorească, sacerdotală şi conducătoare ). Preotul în primul rând este direct responsabil de formarea viitorilor credincioşi ai Bisericii.
       Cu toate acestea nu se doreşte nicidecum ca ora de catehizare să intre în vreun conflict sau  concurenţă cu ora de religie. Biserica a făcut eforturi mari în perioada postdecembristă pentru ca ora de religie să fie reintrodusă în învăţământul public de stat, iar în ultima vreme Patriarhia Română a făcut de asemenea eforturi mari în vederea menţinerii orei de religie în şcolile publice de stat prin campania „Nu vrem liceu fără Dumnezeu” şi prin alte demersuri. În acest sens Patriarhia Română recunoaşte rolul deosebit de mare pe care profesorul de religie l-a avut în educarea religioasă a tinerelor generaţii. 

       Iniţiativa recentă a Sf. Sinod se înscrie în preocuparea Bisericii de a lucra la educarea tinerelor generaţii cu ambele mâini ( ora de religie şi ora de catehizare ), într-un spirit de complementaritate. Munca profesorului de religie din şcoală nu îl absolveşte pe preot de obligaţia sa catehetică, iar recentele hotărâri ale Sf. Sinod ( ca să amintim şi de cea din 29 - 30 octombrie 2008 ) se îndreaptă în acest sens, fără ca acesta să însemne că se doreşte atentarea la funcţionarea orei de religie.
       Ora de catehizare este gândită să completeze şi să desăvârşească educaţia creştină pe care părinţii o insuflă copiilor şi pe care dascălii de religie au încercat şi încearcă să o cizeleze. Ora de catehizare are posibilitatea de a împlini formarea religioasă din cadrul privat al familiei şi pe cea din învăţământul public, fiind capabilă să ofere copilului edificare spirituală, o trăire aparte creată de atmosfera bisericească şi de întâlnirea cu părintele spiritual al comunităţii.
       Dincolo de aspectele foarte benefice ale orei de religie, constrângerile de diferite feluri al învăţământului public ( de la abordarea predominant informală pănă la cele foarte practice – note, catalog ) obligă Biserica să revigoreze învăţământul catehetic care să suplinească carenţele formative ale tinerilor.