CAMPANIE DE PROMOVARE A PROIECTULUI "HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR"

       Ca urmare a adresei nr. 1924/ 2008 a Sectorului Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române şi a hotărârii Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 8 - 9 iulie 2008 la nivelul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului s-a înfinţat BIROUL PENTRU CATEHIZAREA TINERETULUI, iar persoana desemnată să coordoneze acest birou este Pr. Florin Stan ( Parohia Ortodoxă “Înălţarea Domnului” Tg. Lăpuş ).
       Una dintre funcţiile acestui birou este aceea de a contribui prin diferite proiecte şi printr-o asiduă muncă de conştientizare a preoţilor de necesitatea revigorării catehezei parohiale. În acest sens, din iniţiativa Prea Fericitului Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sf. Sinod va începe implementarea la nivelul întregii Patriarhii Române a Proiectului catehetic “Hristos împărtăşit copiilor”. Pentru ca proiectul să poată fi demarat şi în episcopia noastră a fost nevoie de realizarea unor întâlniri de informare a tuturor preoţilor la nivelul fiecărui protopopiat.
       
       Agenda întâlnirilor:

       Protopopiatul Vişeu: 16 septembrie 2008, ora 11.00 la Mănăstirea Moisei;
       Protopopiatul Chioar: 18 septembrie 2008, ora 11.00 la Biserica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Şomcuta Mare;
       Protopoiatul Baia Mare: 15 octombrie 2008, ora 10.00 la Catedrala Episcopală “Sf. Treime” Baia Mare;
       Protopopiatul Tg. Lăpuş: 16 octombrie 2008, ora 10.00 la Biserica “Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din Tg. Lăpuş;
       Protopopiatul Sighet: 17 octombrie 2008, ora 10.00 la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Sighetul-Marmaţiei;
       Prototpopiat Satu Mare: 20 octombrie 2008, ora 10.00 la Protopopiatul Satu Mare;
       Protopopiat Carei: 21 octombrie 2008, ora 10.00 la Biserica “Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din Carei;
       Protopopiatul Oaş: 23 octombrie 2008, ora 10.00 la Biserica Naşterea Domnului din Negreşti-Oaş.


       La aceste întâlniri  au fost prezenţi  336 de preoţi din episcopia noastră, din care 281 au consimţit la începerea proiectului catehetic.
       Tuturor participanţilor le-a fost oferit câte un DVD cu materiale informative şi un pliant informativ.

PROTOPOPIATUL CHIOAR
PROTOPOPIATUL CHIOAR
PROTOPOPIATUL SATU MARE
PROTOPOPIATUL SATU MARE
PROTOPOPIATUL SATU MARE
PROTOPOPIATUL CAREI
PROTOPOPIATUL OAS
PROTOPOPIATUL OAS