Colind la Nasterea Domnului

                                                                                                                                                                       Prof. Mariana Pop
                                                                                                                                          Coordonator responsabil Cerc Pedagogic Zona Lăpuş                                                                                                                                              ,,Hristos se naşte ,măriţi-L;
                                                                                                                    Hristos din ceruri, întâmpinaţi–L;
                                                                                                                    Hristos pe pământ, înălţaţi-vă’
                                                                                                                                                          ( Catavasiile Naşterii Domnului )


              Sărbătoarea Naşterii Domnului este aşteptată cu bucurie de către toţi credincioşii, dar în mod special de către copii. Ne pregătim în perioada postului pentru a–L primi în case şi-n inimi pe Hristos Domnul ,,Care este mântuire la toată lumea’’ . 
Ne mărturisim şi ne împărtăşim, ne propunem să fim mai buni, mai atenţi cu cei din jur, casele răsună de frumoasele noastre colinde care se întâlnesc  cu  cele ale îngerilor, din dorinţa de a -I mulţumi Tatălui ceresc pentru darul pe care-l aduce omenirii prin Naşterea Fiului Său. 
            Duminică 14 decembrie 2008 , începând cu ora 14, la Biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Tg.Lăpuş s-a desfăşurat a patra ediţie a manifestării ,, Colind la Naşterea Domnului’’.
               Au lăudat prin vers şi cânt Naşterea Domnului elevi de la Şcolile din Ţara Lăpuşului, pregătiţi  de profesori inimoşi, dornici de a-i învăţa pe copii  să cunoască tradiţia, să aprecieze valoarea, să păstreze şi să promoveze dreapta credinţă.
               Au onorat cu prezenţa această manifestare se suflet părintele inspector Milan Bălan, doamna inspector de specialitate Maria Gligandomnul primar Mitru Leşe, membri ai comunităţii locale, domnii directori de la şcolile participante, profesori, slujitori ai Sfintelor Altare  şi credincioşi.
               În luările de cuvânt invitaţii au avut cuvinte de apreciere pentru activitate, pentru sinceritatea  şi dragostea cu care  cei prezenţi au adus laudă lui Dumnezeu prin colinda lor.
                  Şi-au înălţat ruga şi colindul profesori şi elevii de la şcolile:
Băiuţ , prof. Natalia Pop;
        Cerneşti, prof. Haristina Boer;
                             Copalnic Mănăştiur, prof.  Lucia Florian;
        Coroieni ,prof. Irina Zubaşcu;
      Cufoaia ,preot Stoica Daniel;
                                                                 Cupşeni , Libotin, prof. Nicolae Bude, Adriana  Iluc Gherman;
                   Groşii Ţibleşului, prof. Aurelia Pop;
                                                                                                          Grupul Şcolar Tg.Lăpuş, prof.Rodica Vele, prof. Mariana Pop, prof. Viorica Costenar;
      Lăpuş, prof. Reghina Tomai;
                                                                            Liceul Petru Rareş, prof. Andrei Baboşan, Cristina Ciceu, Călin Micu;
          Răzoare, prof.Viorica Costenar;
 Rogoz, prof. Ovidiu Şanta;
Rohia, prof. Ioan Şleam;
                                                        Şcoala pentru copii cu deficienţe, prof. Mărioara Nemeş;
                                         Suciu de Sus, prof. Valeria Pop, Olimpia Burzo;
                              Vima  Mare, prof. Augustin Nicolae Oniga.
                                                                                                            Corul ,,Armonia’’ al Bisericii gazde dirijat de domnul Viorel Danciu.

              După datina străbună, cei 310 colindători au fost răsplătiţi cu daruri. Se cuvine să aducem mulţumiri sponsorilor: Consiliul local Tg.Lăpuş, prin domnul primar Mitru Leşe ( 1000 lei ), Primăria Vima Mică ( 500 lei ), Primăria Coroieni 200 lei, profesorilor de religie Micu Călin,Cristina Ciceu, Lucia Florean ( 50 lei ), Valeria Pop ( 100lei ), Aurelia Pop( 100 lei ), Natalia Pop ( 100 lei ), Rodica Vele ( 200 lei ), Reghina Tomai( 200lei ), Mariana Pop ( 200 lei ). 
               Mulţumim şi gazdelor noastre, părintelui protopop Ioan Ciceu, părintelui paroh Nuţu Ivanciuc ,şi părintelui inspector eparhial  pentru catehizarea tineretului, Florin Stan, pentru colaborarea în reuşita acestui moment de înălţare sufletească . Să aveţi parte de alese sărbători, de dragostea familiei şi de pace în suflet. 
                                                                                                                                                                            Sărbători fericite!