Concursul naţional de creaţie literară
"Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii"

                                                                                           Prof. Mariana Pop
                                                                                                   Grupul ŞcolarTg. Lăpuş

       Ora de religie are menirea de a-i apropia pe copii de Dumnezeu, de a cunoaşte voia Sa cea sfântă, de a-i apropia de Sfânta Biserică, pentru a se forma ca buni creştini. Elevii sunt încurajaţi să citească din Biblie, să-i înţeleagă mesajul, să-L vadă pe Hristos încă din această viaţă, în chipul aproapelui, să simtă dragostea şi comuniunea din timpul Sfintei Liturghii.
           Anul 2008, anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii,a fost marcat de Biserica noastră prin manifestări deosebite care s-au bucurat de  interes şi aprecieri din partea participanţilor, simpozioane, conferinţe, expoziţii, concursuri pentru elevi. 
 Concursul naţional  de creaţie literară  a fost organizat cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod, în perioada 11 aprilie -1 noiembrie 2008, de Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române.
       
Obiectivele concursului au fost:

     - evocarea unor momente importante din istoria culturală şi religioasă a ţarii (500 de ani de la tipărirea în limba slavonă a Liturghierului lui Macarie-1508, prima carte tipărită în ţările române, 360 de ani de la tipărirea Noului Testament de la Bălgrad -1648 şi 320 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti-1688, prima traducere integrală a textului biblic în limba română );
    - încurajarea citirii cărţilor Sfintei Scripturi de către copii şi tineri;
    - înţelegerea importanţei Sfintei Liturghii la nivel personal şi comunitar; 
    - identificarea şi promovarea talentelor literare în domeniul religios.

            Am încurajat şi îndrumat elevii  şcolii noastre să realizeze lucrări , pentru a se înscrie şi a participa la acest concurs. Am selectat lucrările elevilor: Vatavului Doru, cls. a VII-a  A ( eseu - Rolul Bibliei în viaţa noastră )Boga Cristina Roxana, cls. aVI-a B ( eseu - Sfânta Liturghie în viaţa credincioşilor ) şi Borodi Lorena Bianca, cls. a III-a A ( Biblia - poezie ). 
            La concurs s-au trimis 506 lucrări la cele patru categorii: învăţământ religios (ciclul primar - compuneri şi poezii, ciclul gimnazial - eseuri şi poezii şi ciclul liceeal - eseuri şi poezii ); învăţământ teologic preuniversitar (articole) şi învăţământ teologic superior ( studii ) .
            Lucrările participanţilor au fost evaluate în zilele de 24 şi 25 octombrie de comisii având în componenţă profesori universitari, profesori de seminarii, inspectori şi profesori de religie cu competenţe deosebite din întreaga ţară.
          Am avut bucuria să aflăm că eleva Borodi Lorena Bianca se află printre câştigători şi că suntem invitaţi la ceremonia  de premiere în ziua de 1 noiembrie, la Palatul Patriarhal.
         Am plecat cu bucurie în suflet la Bucureşti, unde am fost cazaţi la Seminarul Teologic-Ortodox Nifon Mitropolitul. Am întâlnit copii câştigători din ţară, am cunoscut oameni deosebiţi, preoţi, profesori, ne-am închinat moaştelor Sfântului Dimitrie cel Nou şi Sfântului Nectarie, care se află la Mănăstirea Radu Vodă, am vizitat Biserica Bucur Ciobanul-monument istoric de la începutul secolului XV.
         Cu emoţie am intrat în Aula Magna, "Teoctist Patriarhul", a Palatului Patriarhal, unde în cadrul unei manifestări culturale dedicate "Anului jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii" în prezenţa P.F.Patriarh Daniel am trăit momente de înălţare sufletească. 
         Am primit cuvinte de învăţătură despre Biblie şi Sfânta Liturghie, am ascultat cântarea Corului radio al copiilor, adevăraţi ambasadori ai României în lume. Am simţit emoţia şi bucuria premianţilor, am ascultat fragmente din lucrările celor situaţi pe locul I şi am remarcat calitatea lucrărilor, sensibilitatea, mesajul, puritatea şi inocenţa copilăriei, prin care străbate dragostea faţă de Hristos şi de semeni.
         Am aflat cu bucurie că eleva  noastră, Borodi Lorena Bianca, din clasa a III-A,de la Grupul Şcolar Tg.Lăpuş, Maramureş, a obţinut locul I, la secţiunea învăţământ religios ciclul primar cu poezia Biblia.
         Despre calitatea manifestării şi interesul copiilor  pentru ora de religie a vorbit şi P.F.Patriarh Daniel, care i-a felicitat pe participanţi, i-a binecuvântat şi îndemnat ca din aceşti "muguri de creştini" să crească "copaci falnici" care să facă cinste Bisericii şi ţării în urcuşul spre Ţinta Hristos.
          Avem speranţa că şi în anii care vor urma se vor realiza activităţi, concursuri, manifestări deosebite prin care să încurajăm elevii să se descopere, să-şi valorifice talanţii cu care au fost dăruiţi, spre slava lui Dumnezeu, Căruia I Se cuvine toată cinstea.