PAROHIA ORTODOXĂ „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” TG.LĂPUŞDAREA DE SEAMĂ

privind situaţia pastorală, economică, administrativă, culturală şi socială a PAROHIEI ORTODOXE „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” TG. LĂPUŞ, Protopopiatul Lăpuş, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, pentru anul Domnului 2007.

       1.        SITUAŢIA PASTORALĂ ŞI LITURGICĂ

       PAROHIA ORTODOXĂ „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” are la finele anului 2007 un număr de   340 de familii cu un total de  945 de credincioşi. 
În parohie au avut loc:
       Botezuri :  14 ( 7 băieţi şi 7 fete )
       Cununii : 4        
       Înmormântări:  15 ( 8 bărbaţi şi 7 femei ) 
       Convertiri: 1
       Apostaţi: 1

       La începutul anului, de Bobotează, au fost sfinţite toate casele credincioşilor din parohie şi la cerere s-au resfinţit, ulterior, de-a lungul anului, casele credincioşilor parohiei noastre prin săvârşirea Sfeştaniei.   
       La biserică au fost săvârşite zilnic slujbe bisericeşti cuprinzând: Sf. Liturghie, Vecernia, Utrenia, Canonul de pocăinţă, Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului, Acatistul Sf. Duh, Miezonoptica şi Pavecerniţa. 
       În afară de predicile duminicale s-au făcut în fiecare vineri seara şi duminică seara lecturi din Sf. Scriptură, Scrierile Sfinţilor Părinţi ( Sf. Ioan Scararul « Scara » ) şi Vieţile Sfinţilor: Ieşirea ( vinerea ), iar duminica  Evanghelia după Luca ( cu scurte interpretări ), Vieţile Sfinţilor, convertiţi la Biserica Ortodoxă. 
       Periodic au fost efectuate vizite pastorale la domiciliul enoriaşilor în vederea consolidării relaţiilor Biserică-credincios, a rezolvării unor probleme de ordin moral, familial, dar şi pentru ameliorarea şi îndepărtarea îndoielilor unor credincioşi instaurate în urma agresiunilor şi prozelitismului sectar.
       Bolnavii au beneficiat de asistenţă religioasă în limita posibilităţilor, atât acasă cât şi la spitale.
       În 29 martie 2007, în prezenţa unui sobor de preoţi din Tg-Lăpuş şi de la  Mănăstirea  Sf. Ana - Rohia, P.S. Iustin Sigheteanu, arhiereu-vicar al Maramureşului şi Sătmarului a săvârşit o liturghie arhierească.
       În 21 octombrie 2007, în prezenţa unui sobor de preoţi din Tg- Lăpuş P.S. Iustinian al Maramureşului şi Sătmarului a săvârşit o liturghie arhierească.
       Pelerinaj la Mănăstirea Sf. Ana – Rohia în 15 august 2007 cu un grup de 47 de credincioşi.

       Corul bisericii noastre şi-a continuat activitatea prin oferirea răspunsurilor la strană în cadul slujbelor bisericiceşti, în special duminica, antrenând întreaga comunitate datorită cântării omofone practicate. Au fost învăţate cântări noi şi colinde noi specifice cultului nostru.


       2.        SITUAŢIA ECONOMICĂ

       Sold la 1.01.2007:

1)        ( Casă şi Bancă ) 369,52 lei 

       Încasări în 2007: 
  1. Contribuţia anuală a credincioşilor 5.012,50 lei
  2. Distribuirea lumânărilor 2.685 lei
  3. Distribuirea tipăriturilor 601,50 lei
  4. Concesionare locuri de veci 80,00 lei
  5. Cutia milei 15.504 lei
  6. Donaţii pentru construcţia bisericii 123.120 lei
  7. Sponsorizări: 43.029,56 lei
8)        Bugetul de stat ( finanţare şi restituire de TVA )  105.179 lei
9)        Activităţi agricole, valorificarea materialelor nefolosite 240 lei
10)        Dobânzi bancare: 8,45 lei
11)        Colecte ( FCM, sinistraţi ): 450 lei

       TOTAL ÎNCASĂRI – 296.279,53 lei

       Plăţi în 2007:
1)        Carburanţi 49,98 lei
2)        Colecţii de acte normative şi publicaţii ( periodice, calendare ) 322 lei
3)        Energie electrică 1.229,17 lei
4)        Cheltuieli cu instalarea conductei de apă 277,91 lei
5)        Manoperă şi materiale de construcţie pt. biserică 257.539,66 lei
6)        Telefon şi chletuieli poştale 1.571,62 lei
7)        Comisioane bancare 325,91 lei
8)        Alte servicii executate de terţi ( extrase CF ) 70 lei
9)        Remuneraţia personalului ( preot ) 5.778 lei
       Salar ( completare parohie ) 4.407 lei
       CAS 879 lei
       Şomaj 139 lei
       CASS 353 lei
10)        Remuneraţia personalului ( cântăreţ bisericesc, paraclisier, femeie de servici ) 
                                                         14.615 lei
11)        Achiziţionare clădire şi teren ( rate ) 5.449,53 lei
12)        Contribuţie Centru eparhial 360 lei
13)        Contribuţie Protopopiat 290 lei
14)        Lumânări 273 lei
15)        Cheltuieli cu distribuirea tipăriturilor 2.124,8 lei
16)        FCM 240 lei


       TOTAL CHELTUIELI -  290.516,58 LEI RON

       SOLD LA FINELE ANULUI - 5.762 lei

I.        Casa: 972,35 lei
II.        Banca: 4.789,65 lei

       Contribuţii la construcţia bisericii ( familii din parohia noastră ):
       Între 0 şi 99 lei: 41 familii
       Între 100-199 lei: 53 familii
       Între 200- 299 lei: 37 familii
       Între 300 – 999 lei: 91 familii
       Între 1.000 – 2.999 lei: 8 (                           , Plopului 3: 1.000 lei
Muntean Cristian, Stadionului 40: 1.000 lei
Pop Floare, Olarilor: 1.000
Tira Augustin, Primăverii 20: 1.000 lei
Man Ioan, Petru Rareş 20: 1.000 lei
Nechita Ioan, Petru Rareş 57: 1.000 lei
Horţ Arghil, Petru Rareş 9: 2.557 lei
Buda Ioan, Ţibleşului 59: 2.800 lei
Buteanu Maria, Stadionului 30: 2.800 )

       Peste 3.000 lei: 1 ( Molnar Atila, Salcâmului 4: 3.400 lei )

       TOTAL   
o        familii contribuabile: 231
1.        în totalitate: 100
2.        parţial: 131
o        Deloc: 109.

       Venituri din afara parohiei:

 17.321 lei ( donaţii ale credincioşilor din Parohia „Sf. Arhangheli” din Tg. Lăpuş ) +
    1.455  lei ( donaţii ale credincioşilor din afara Tg. Lăpuş )  

         Total  18.776   lei.

S        ponsorizări: utilaje, transport, materiale construcţii în valoare de 73.370 lei. 

       Dintre cei care au contribuit cu sponsorizări directe sau indirecte putem aminti:
       Munteanu Victor ( cherestea, răşinoase - 25.500 lei ), 
       Drumuri Tg. Lăpuş ( Man Aron, transport, agregate, filer – 10.500 lei ), 
       Man Ioan ( utilaj, răşinoase ( 200 buc. ), ciment ( 9,5 t. ), agregate, beton ( 9 mc. ) – 9.650 ),
        Bălaşa Constantin ( agregate, ciment 17 t. – 8.800 ), 
       Muntean Iulian ( poştă fag – 3.900 lei ), 
       Man Bogdan ( Rohia ) ( Gaşpar Marcel ) ( piatră pavaj – 3.000 ), 
       Cureu Adrian ( betonieră, excavator – 2.400 ), 
       Nechita Ioan, Nechita Cristian, Cureu Ovidiu, Buda Dumitru ( manoperă gard estic – 2.000 ),
        Buşecan Vasile ( agregate – 1.800 ),
        Leşe Ioan ( transport, fier întins – 1.250 ), 
       Molnar Atila ( agregate – 1.000 ), 
       Buda Grigore ( Trei Greieraşi, motorină, parafină – 1.000 ), 
       Hodor Ioan ( lemn, debitat – 1.000 ),  
       Primăria ( zugravit biserică – 1.000 ), 
       Secheli Ioan ( 300 ), 
       Cosma Eugen ( corni – 270 ), 
       Faur Vasile, 
       Danciu Ioan.

       La buna desfăşurării a activităţii administrative au participat şi următoarele persoane care au prestat muncă fizică voluntară în folosul parohiei: Danciu Vasile ( Horea ), Piţiş Ioan ( Stadionului ), Danciu Ioan  ( Primăverii ), Poporos Nicu ( Stadionului ), Tămaş Alexandru ( Şoimului ), Man Alexandru ( Stadionului ), Buda Ioan ( Stadionului ), Man Adrian ( Stadionului ), Pop Vasile ( Stadionului ), Hereş Ioan ( Ţibleşului ), Buda Nicolae ( Olarilor ), Podină Viorel ( Petru Rareş ), Filip Alexandru, Tothfalosi ( Primăverii ), Chereşi Pintea ( Şoimului ), Paşca Viorel şi Paşca Dorin ( Ţibleşului ), Buda Vasile ( Plopului ), Marchiş Valer ( Plopului ), Griguţa Ovidiu ( Plopului ), Marton Iov ( Petru Rareş ), Buda Adrian  ( Plopului ), Şanta Nicolae ( Cloşca ), Man Mircea ( Stadionului ), Maftei Dan ( Olarilor ), Buda Găvrilă ( Olarilor ), Buda Vasile ( Ţibleşului ), Man Grigore ( Stadionului ), Man Dumitru ( Petru Rareş ), Danciu Vasile ( Olarilor ), Mohanu Gheorghe ( Petru Rareş ), Pop Grigore ( Stadionului ), Griguţa Cătălin ( Plopului ), Hodor Victor ( Ţibleşului ), Şişeştean  Ioan ( Petru Rares ), Telceanu Viorel ( Doinei ), Şanta Gasta, Şanta Ioana ( Stejarului ), Danciu Ioana ( Stejarului ), Filip Victoria ( Ţibleşului ), Cara Adriana,  Bud Zamfira ( Ţibleşului ).


       TOTALUL  investiţiilor în anul 2007 – 363.856,58 lei RON.


       3.        SITUAŢIA ADMINISTRATIVĂ

       În anul 2007 s-au continuat lucrările de construire a Bisericii „Înălţarea Domnului” începându-se de la cota +7,50 m şi s-a ajuns la finele anului la cota +14,00 m. Lucrările au început la 01.02.2007 şi s-au încheiat la 15.12.2007, iar execuţia lor s-a făcut de către SC Stoneco Baia Mare.
       La realizarea acestora au contribuit în primul rând membrii parohiei, dar şi alţi credincioşi şi oameni de bine din oraş sau din alte părţi.
       A fost finalizată ridicarea gardului ( zidului estic ) din piatră pe o lungime de 100 m, urmând ca pe viitor să fie confecţionat şi grilajul din fier forjat. 
       Au fost continuate demersurile necesare retrocedării proprietăţilor care au aparţinut Parohiei Ortodoxe Tg. Lăpuş.

       4.        SITUAŢIA CULTURALĂ

       Pe plan cultural parohia  noastă a încercat întărirea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ local. Prin iniţiativa ambelor părţi au fost realizate următoarele proiecte cultural-religioase:

Publicaţii ale preotului paroh:
1.        „Cununia – viaţă întru Împărăţie”, în revista Renaşterea, nr. 2, anul XVIII, serie nouă, februarie 2007;
2.        „Misiune şi pastoraţie în Ţara Lăpuşului -  studiu de caz”, în revista Studii Teologice, seria a III-a, anul III, ianuarie – martie 2007, Bucureşti, p.131 – 157;
3.        „Cuvinte noi pentru dicţionarul de arhaisme ( teroriştii familiei )”, în revista Renaşterea, nr. 6, anul XVIII, serie nouă, iunie 2007;
4.        „Tabăra creştină „Dragoste şi Prietenie” ( ediţia a treia )”, în revista Graiul Bisericii Noastre, nr. 8, anul XVIII, Baia Mare, iunie-august 2007;
5.        SITUAŢIA SOCIALĂ

Parohia noastră a realizat colecte pentru sinistraţi, familiile aflate în dificultate, catedrala din Baia Mare şi FCM în valoare de 2.589,89 lei RON. 
1.        FCM – 240 lei
2.        Catedrala din Baia Mare – 210 lei
3.        Familii aflate în dificultate ( 11 familii ) – 1.000 lei
4.        Cadouri de Sf. Sărbători pentru copii 1.139,89 lei


6.        DEZIDERATE PENTRU ANUL 2008

       Intensificarea activităţilor pastorale prin sporirea numărului familiilor şi a bolnavilor vizitaţi;
       Atragerea unor sume mai mari de bani precum şi de donatori în natură pentru construirea bisericii;
       Fianlizarea lucrărilor de construire în roşu ( până la nivelul +26,5 m ).;
       Realizarea unei noi ediţii a taberei religioase şi creşterea numărului de zile destinate acesteia pentru copiii de la Şcoala Generală şi de la Liceu;
       Ajutorarea familiilor nevoiaşe şi a celor aflate în dificultate.Tg. Lăpuş                                                Preot-Paroh
  30.12.2007                                                STAN FLORIN

Web Page Maker, create your own web pages.