D-na Anita Del Haas van Dijkdirector naţional World Vision România
 ( dreapta )
D-nul Vasile Timis, inspector general în Ministerul Educatiei si Cercetării
Pr. Dr. Naclad Constantinmanager naţional proiect ”Hristos împărtăşit copiilor”, inspector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic-educaţional,  Patriarhia Română
Pr. Dr. Naclad Constantin împreună cu Pr. Florin Stan
Participanti la Seminarul National "Hristos împărtăsit copiilor"
Seminarul Naţional “Hristos împărtăşit copiilor”

Seminarul Teologic „Sf. Nifon Mitropolitul” din Bucureşti
27 -28 august 2008


       În data de 27 – 28 august 2008 s-a desfăşurat la Seminarul Teologic „Sf. Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, din iniţiativa Patriarhiei Române, Seminarul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. Acesta s-a dorit a fi o sesiune de formare în vederea implementării proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, la nivelul întregii Patriarhii Române.
       Din partea fiecărei eparhii a fost prezent câte un delegat, lucrările fiind conduse de către Pr. Dr. Naclad Constantinmanager naţional proiect ”Hristos împărtăşit copiilor”, inspector pentru cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic-educaţional,  Patriarhia Română.
       Din partea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a fost delegat Pr. Florin Stan ( Parohia Ortodoxă “Înălţarea Domnului” Tg. Lăpuş ), dânsul fiind numit şi să coordoneze activităţile care se vor desfăşura în cadrul Biroului pentru catehizarea tineretului
       În cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, care a fost citit de către D-l Dr. Bogdan Popescuconsilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educaţional, Patriarhia Română, s-a subliniat necesitatea revigorării activităţii catehetice la nivelul fiecărei parohii.
       D-na Anita Del Haas van Dijkdirector naţional World Vision România, respectiv  coordonatorul regional YBC – D-l James Morgenroth, prezenţi şi dânşi la eveniment în calitate de reprezentanţi ai asociaţiei World Vision, partenera Bisericii Ortodoxe Române în cadrul proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, au evidenţiat activitatea de peste 50 de ani în domeniul protecţiei sociale. În legătură cu proiectul „Hristos împărtăşit copiilor” au subliniat noutatea metodelor catehetice centrate pe copil care presupun trei etape: descoperirea adevărului, interacţionarea, aplicarea adevărului.
       Această metodologie modernă a fost adoptată şi de Biserica Ortodoxă prin prezentul proiect care a fost asumat în anul 2005 de către Mitropolia Moldovei, prin implicare deosebită a Înalt Prea Sfinţitului Daniel, care a dat binecuvântarea pentru începerea implemetării proiectului la nivelul mitropoliei amintite. 
       În prezent proiectul este în derulare în 6 tări ortodoxe ca rod al parteneriatului dintre Biserica Ortodoxă şi World Vision. Finanţarea pentru tipărirea ghidurilor catehetice a fost şi va fi asigurată de World Vision România pentru o perioada de 5 ani.
       La eveniment a fost prezent şi domnul Vasile Timişinspectorului general şcolar pe Religie. Dânsul a precizat că „Educaţia religioasă se focalizează pe două rute, didactica din şcoală şi catehetica de la Biserică, care reprezintă de fapt proiectul. Pentru prima dată, după 90 de ani, avem parte de un proiect foarte bine pus la punct care respectă rigorile. Ceea ce se întâmplă prin acest seminar este de fapt punerea unei pietre de temelie, astfel încât demersul să se focalizeze pe cele două rute de care vorbeam“.
       După intervenţiile invitaţilor s-a trecut, în conformitate cu agenda întâlnirii, la  prezentarea proiectului ”Hristos împărtăşit copiilor”, la citirea Hotărârii Sfântului Sinod privind înfiinţarea structurii pentru catehizarea parohială în Patriarhia Română, la prezentarea Metodologiei proiectului şi a Ghidului catehetic. Ulterior au urmat dicuţii pe grupe în cadrul cărora s-a stabilit un plan de monitorizare şi verificare a activităţii catehetice la nivelul fiecărei eparhii în parte.
       La întâlnire au mai fost invitate si dna Venera Botescu din partea World Vision Constanta care a prezentat un proiect numit Chanels of Hope destinat ajutorării persoanelor infectate cu HIV, proiect care propune o metodă de consiliere și ajutor specifică, potrivită cadrului parohial si misiunii preotesti. De asemenea a mai fost prezentat de către dna Paula Varga din Biroul National World Vision un alt proiect numit Vreau în clasa a noua, un proiect de burse scolare pentru copii din mediul rural care nu au posibilitatea să meargă la liceu. 
       În încheiere au fost formulate câteva concluzii:
1.        Istoricul proiectului a reliefat faptul că evenimentul care a avut loc este rodul unei activităti de aproape trei ani în timpul căreia s-a probat posibilitatea sustinerii cursului de cateheză în numeroase parohii si valabilitatea metodologiei propuse de proiect.
2.        Dezbaterea metodologiei a subliniat necesitatea organizării în viitorul apropiat a unor sesiuni de formare de formatori pentru familiarizarea preotilor cu ceea ce aduce nou acest proiect. 
3.        În ce priveste stabilirea modului de coordonare, monitorizare si verificare am organizat un mic exercitiu de grup în urma căruia s-au propus mai multe soluţii practice;
4.        În încheiere s-a întocmit un calendar de activităti pentru aplicarea Hotărârii Sfântului Sinod care implică 
a.        Organizarea Biroului pentru catehizarea tineretului în fiecare eparhie si numirea unui inspector pentru catehizarea parohială până la data de 15 septembrie 2008;
b.        Numirea responsabililor pentru cateheza parohială la nivelul fiecărui protopopiat, conform Hotărârii Sfântului Sinod, până la data de 1 octombrie 2008;
c.        Trimiterea unei recomandări din partea Patriarhiei Române, prin care, la temele conferintelor preotesti din această toamnă, aflate la dispozitia eparhiilor, să fie adăugată si tema ”Proiectul Hristos împărtăsit copiilor”;
d.        Organizarea la nivelul parohiilor prin stabilirea grupelor de copii care vor participa la orele de cateheză, acolo unde vor avea loc, până la data de 1 decembrie 2008;
e.        Întocmirea după data de 1 decembrie 2008 a unui calendar de distributie a ghidurilor catehetice după solicitările exprimate.